QAP                  Background                        English
Hem            Om oss            KontaktQuality Assurance Pharma (QAP) AB

Quality Assurance Pharma (QAP) AB är ett konsultbolag som bildades
2009. Bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet och
rådgivning inom kvalitetssäkringsområdet, företrädesvis gentemot
läkemedelsindustri, läkemedelsdistribution och apoteksverksamhet,
men bolaget kan även åta sig kvalitetssäkringstjänster inom
andra verksamhetsområden.


De arbetsområden som vi kan hjälpa till med är bland annat:
  • Sakkunnigfrågor med myndighetskontakter
  • Uppbyggnad och implementering av kvalitetssäkringssystem
  • Utbildning och information i läkemedelsfrågor
  • Utföra inspektioner
  • Frågor gällande avvikelser, reklamationer och indragningar
  • Frågor rörande förfalskade läkemedel
  • Good Distribution Practice och Good Manufacturing Practice
  • Site Master File